نویسندگان عهد جدید چه کسانی هستند؟

گفتيم كه کتاب مقدس از دو قسمت عهد جدید و عهد عتیق تشکیل شده است. عهد جدید شامل ۲۷ کتاب و نامه است كه عبارتند از:
۱.اناجیل چهار گانه که شرح حال زندگی حضرت عیسی علیه السلام از زبان مؤلّفین آنها است
۲.اعمال رسولان که شرح حال زندگانی حواریون و رسولان بعد از مسیح علیه السلام می باشد
۳.مجموعه نامه هایی که پولس و حواریون به دیگران نوشتند
۴.کتاب مکاشفه یوحنّا.
بر خلاف تصور برخي مسلمانان مسیحیان بر این اعتقادند که هرگز عیسی علیه السلام کتابی به نام انجیل نیاورد. آوردن وحی توسط عیسی علیه السلام به گونه ای که مسلمانان در مورد قرآن و پیامبر اسلام معتقدند، در مسیحیت جایی ندارد. مسیحیان، عیسی علیه السلام را تجسم وحی الهی می دانند. به عقیدۀ آنان، وی نه حامل پیام، بلکه عین پیام می باشد. مسيحيان مي گويند كه اين كتابها توسط برخي از حواريون و پولس رسول - كه از حواريون نيست - سالياني بعد از حضرت عیسی علیه السلام به رشته تحرير در آمده اند؛ چرا که به گزارش تاریخ، در حدود سي سال پس از عروج حضرت عیسی علیه السلام هيچ كتابي وجود نداشت. چندين دهه بعد از آن مكتوباتي به وجود آمد كه به عنوان متون ارزشمندي دست به دست مي گشت. در این زمان، دهها انجيل و رساله به وجود آمده بود و مجموعه عهد جديد پس از چندين شورا تشكيل شد و رسميت يافت. البته لازم به یادآوری است که همه اناجيل موجود با تفاوتهايي كه دارند، براي مسيحيان مورد احترام هستند.
اکنون می خواهیم ببینیم که این کتابها در چه زمانی و به دست چه کسانی نوشته شده اند و اینکه انتساب این کتابها به مؤلّفین شان تا چه اندازه صحیح و قابل اعتماد است و در چه مواردی نمی توان این انتساب را تأیید کرد.
توماس میشل می نویسد:
«پیش از نوشته شدن اناجیل، یک سنت شفاهی وجود داشت: عیسی به عقیده مسیحیان در حدود سال ۳۰ م. وفات یافت و کسانی که از او پیروی کرده، وی را شناخته، کارهایش را دیده و سخنانش را شنیده بودند، خاطرات خویش از او را در حافظه نگه می-داشتند. هنگامی که مسیحیانِ نخستین برای عبادت گرد می آمدند، آن خاطرات نقل می-شد. اندک اندک این منقولات شکل مشخصی یافت و بر حجم آنها افزوده شد. »
در جای دیگر می نویسد:
«در ۳۰ سالِ سرنوشت¬سازی که انجیل مکتوب وجود نداشت (یعنی [بین]سالهای ۳۰ تا۶۰) و سخنان و کارهای عیسی به طور شفاهی نقل می شد، آن جامعه را هدایت می-کرده [و] این روح القدس بود که از طریق الهام، نویسندگان انجیلها را برای نوشتن این کتب برمی گزید تا سخنان و کارهای بسیار زیاد عیسی علیه السلام در آنها رهنمون شد... .
توافق در باب تعداد کتابهای مقدس، از طریق نوعی اجماع حاصل شد. این اجماع خیلی زود به دست آمد و فهرست نخستین کتابهای مقدس بین سالهای ۱۵۰ تا ۲۰۰م. تهیه شد و پس از چند قرن، کلیسا به طور رسمی روشن ساخت که چه کتابهایی را باید مقدس شمرد. همان طور که شورای ترنت در سال ۱۵۴۶ چنین کاری را انجام داد. البته تصمیم-گیریهای متأخر پیرامون کتاب مقدس جز تأیید عقیده سنتی مسیحیان در این باب، چیز دیگری نبود.  »
تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، مسیحیان هرگز برای حضرت عیسی علیه السلام به کتابی قائل نبوده اند و اناجیل را صرفاً بیانگر زندگی و سخنان وی می دانسته اند.  کتاب نداشتن حضرت عیسی علیه السلام معمولاً در جایی ذکر نمی شود؛ زیرا این مسئله برای مسیحیان بدیهی است و هرگز وجود کتابی برای او به ذهن یک مسیحی خطور نمی کند. ولی به ندرت و در بحث با مسلمانان است که این مسئله مطرح می شود. آنان وجود این عقیده را در جامعه خود انکار می کنند.  یعنی اگر نزد یک فرد با ایمان مسیحی در سالهای پس از عروج مسیح علیه السلام نام کتاب مقدس برده می شد، فقط عهد عتیق موجود در ذهنش تداعی می گشت و اگر به وی می گفتند پس عهد جدید چه؟ وی از این کتابها اظهار بی اطلاعی می کرد. با گذشت تاریخ، کم کم به دلایلی، نیاز به مکتوباتی که داستان زندگی مسیح علیه السلام را بیان کند، احساس شد.

بررسی شواهد استناد اناجیل

انجیل متی
«متی» یکی از حواریون است. وی قبل از آشنایی با مسیح علیه السلام برای رومیان مالیات می گرفت  کلیسا از اوایل قرن ۲م. این انجیل را به متی نسبت می داد  و دلیلش این بود که اولاً، به عنوان کتاب منسوب متی است و ثانیاً،.يوسبیوس قرن ۴م. از پاپیاس قرن ۲م. نقل می کند که متی انجیل خود را به زبان عبری نگاشت و مي دانيم بين واسطه-هاي اين شهادت و يوحنّا، انقطاع زماني زيادي وجود دارد و شهادتي كه حسي نباشد، قابل اعتماد نيست. علاوه بر اين ، محققان جدید انتساب این انجیل را به متی رد می کنند؛ زیرا گفته پاپیاس نمی تواند بر این انجیل منطبق باشد. لغت شناسان گفته اند که این انجیل در اصل باید به زبان یونانی نوشته شده باشد ؛ چرا که از انجیل عبری متی هیچ نشانی در دست نیست.

کشیش فهیم عزیز می گوید:
 «متی خود یکی از حواریون و شاهد زندگی عیسی مسیح علیه السلام بوده، در حالی که مطالب این انجیل از انجیل مرقس گرفته شده است و مرقس حواری نبوده و این نمی-تواند قابل قبول باشد. »

انجیل مَرقُس
مرقس از حواريون مسيح نبود و بعد ها به مسيحيت گرويد و از شاگردان پطرس شد. انجيل مرقس، دومين و كوچك ترين انجيل از اناجيل موجود است. محققان معتقدند که از نظر زماني، اولين انجيلي كه به رشته تحرير در آمد اين انجيل ميباشد که منبع نگارش دو انجيل ديگر بوده است؛ زيرا تمام محتواي اين انجيل در دو انجيل متي و لوقا تكرار شده است. عموماً این انجیل را به یوحنّای مرقس، شاگرد و همسفر پطرس نسبت می دهند؛ ولی از خود کتاب چنین مطلبی به دست نمی آید. برخی احتمال می دهند که شخص دیگری این کتاب را نوشته باشد.  یوسیبوس، اسقف قیصریه، از قول پاپیاس(۱۳۰م.) می گوید: مرقس، مترجم پطرس بود و مطالب وی را با دقت زیاد ثبت می کرد؛ ولی منبع این نقل در دست نیست. از این رو، برخی احتمال داده اند که مرقس، خودش انجیل را ننوشته بلکه تنها آن را جمع آوری کرده است.

انجیل لوقا
لوقا نيز از حواريون نبود بلكه طبيبي بود كه بعد ها به مسيحيت گرويد و از ياران پولس شد . انجيل لوقا، سومين انجيل از اناجيل موجود است. لوقا از حواريون نبوده، بلکه شاگرد مخصوص پولس بوده است و در سفرها وي را همراهي مي کرده. ايرنئوس مي گويد: «انجيل سوم را لوقا آنگونه که پولس تبليغ مي کرد نوشت و چند بار در رساله هاي پولس از وي نام برده شده است.  » ولي برخی از محققان مي گويند که اين کتاب نمي تواند نوشتۀ شاگرد پولس باشد؛ چرا که در ادبيات آن، عيسي بشري است؛ ولي در ادبيات پولس عيسي خدایي است. و لوقا در كتابش داستان زندگي مسيح را به نگارش مي اورد كه نه خود و نه استادش پولس شاهد آن نبودند.

انجیل یوحنّا
انجیل یوحنّا، با اناجیل دیگر بسیار متفاوت است. سبک نگارش، ترکیب الاهیات و نوع مطالب از جمله تفاوت های آن با سه انجیل دیگر است. در این انجیل، مَثَل وجود ندارد؛ در حالی که به گفته سه انجیل دیگر، حضرت عیسی علیه السلام بسیاری مطالب را در قالب مثل بیان کرد. برخلاف اناجیل دیگر که از معجزات مسیح علیه السلام زیاد سخن گفتند، انجیل یوحنّا فقط هفت معجزه از مسیح علیه السلام نقل میکند  که پنج تای آنها منحصراً در این انجیل نقل شده است.
کمتر کسی تردید دارد که انجیل یوحنّا از نظر تاریخ نگارش آخرین انجیل است. زمان نگارش آن را بعد از سال ۷۰م. تا نیمه دوم قرن دوم میلادی احتمال داده اند. قوی ترین قول می گوید که این کتاب در پایان قرن اول میلادی نگارش شده است و شاید بهترین زمانی را که می توان برای  نگارش آن احتمال داد، بین سال های ۹۰ تا ۱۱۵م. باشد  

مؤلّف انجیل یوحنّا کیست؟
به اعتقاد اصحاب کلیسا، این انجیل نوشتۀ یوحنّا پسر زبدی که یکی از حواریون است می باشد. کشیشان برآنند که یوحنّا پسر زبدی، عمر طولانی داشت و اواخر عمر در شهر افسس زندگی می کرد و در همان شهر این کتاب را نوشت.
اما نقّادان کتاب مقدس می گویند که این انجیل نمی تواند نوشته یوحنّای حواری باشد؛ زیرا این انجیل پر از معانی فلسفی و یونانی است و به گفته کتاب اعمال رسولان  یوحنّای حواري فردی عامی و بی سواد بوده است؛ بنابراین او نمی تواند این انجیل را نوشته باشد . ویل دورانت می گوید: «انجیل چهارم از فلسفۀ یونان مایه گرفته.  »
 مؤلّف کتاب المدخل الی عهد الجدید می گوید: «اگر این انجیل نوشتۀ یوحنّای حواری است، پس چرا این اندازه با سه انجیل دیگر متفاوت است؟ آیا می توان گفت که دو نفر که شاهد یک ماجرا بوده اند و معتبر هم هستند، این اندازه متفاوت نقل کنند؟ »

بسياري بر اين عقيده اند كه انجیل چهارم به دست فردی نامشخص در حدود پایان قرن اوّل نگاشته شده است؛ و به احتمال قوی اناجیل دیگر و نوشته های پولس در اختیار مؤلّف بوده است و او قصد داشته که مسیحیت را طوری بیان کند که برای یونانیان قابل فهم باشد؛ بنابراین، او اصطلاحات و قالب متن را از فلسفۀ یونان گرفت و الهیات پولس را در آن ریخت.
«یوسبیوس»که در اوایل قرن چهارم می زیسته، از پاپیاس که در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم می زیسته، نقل می کند که در این زمان، یوحنّای دیگری که به «پیر» معروف بوده در افسس زندگی می کرده است. عده ای از محققان جدید می گویند: «در واقع، یک یوحنّا در افسس می زیست که همین یوحنّای پیر بود و او انجیل چهارم را نوشت و بعداً با یوحنّای رسول مشتبه شد .»
کشیش فهیم عزیز می گوید:
«این سؤال مشکل است و جواب آن، بررسی و تحقیق گسترده ای را می طلبد و غالباً به این عبارت ختم می شود که غیر از خدای یگانه هیچ کس نمی داند چه کسی این انجیل را نوشته است.»  
در این باره، بحثهای مفصلی صورت گرفته که به کتب مفصل تر مراجعه کنید و ما  ذکر آن صرف نظر می کنیم.

 

پی نوشتها

۱- توماس میشل، کلام مسیحی،ترجمه حسین توفیقی  ص۴۳ و ۴۴.
۲-  همان، ص۵۰ و ۵۱.
۳- البته روشن است که طبق نصّ صریح قرآن مجید، انجیل حقیقی بر حضرت عیسی علیه السلام نازل و به او عطا شده است: آل عمران/ ۳و۴ ، مائده/۴۶و۴۷، مریم/ ۳۰ و حدید/ ۲۷) البته آن کتاب هیچگونه سنخیتی با اناجیل موجود ندارد؛ چرا که اناجیل موجود همگی تحریف شده اند.
۴- ر.ک: آشنایی با ادیان بزرگ، حسین توفیقی، ص۱۶۵.
۵- متی، ۹: ۹، مرقس، ۲: ۱۴.
۶- توضیحاتی در رابطه با انجیل متی
مکان نگارش: براي اهالي فلسطين مسیحيان يهودي الاصل نوشته شده است؛ ولي برخي مکان نگارش آن را «انطلاکيه» مي¬دانند.
زبان نگارش: اعتقاد سنتي کليسا بر آن است که در اصل به زبان عبري نوشته شده است و سپس ترجمه گردیده؛ ولي نسخۀ اصل آن در دست نيست و مترجم هم مشخص نيست.
زمان نگارش: اعتقاد سنتي بر آن است که اين انجيل در اوایل دهه ۴۰م. نوشته شده است؛ اما دانشمندان دلايلي بر اثبات این مطلب دارند که اين کتاب در حدود سالهاي ۶۵-۷۰م. نوشته شده است.
از جمله اينکه در انجيل متي آمده است که يهوداي اسخر يوطي با پول رشوه¬اي که از نشان دادن مسيح دريافت کرد، زميني براي مقره غريبان خريد و چون نقره به منزله خون بها بود نام اين مزرعه را «حقل الدم» گذاشتند و تا امروز به همين نام مشهور است.(ر.ک: متي، ۲۷: ۳ -۸) در حالي که فراموش شدن نام يک محل زماني نسبتاً طولاني مي طلبد.
به علاوه، انجيل متي پس از انجیل مرقس نوشته شده است؛ زيرا تمام مطالب مرقس در آن هست و از آنجا که انجیل مرقس بين سالهاي ۶۵-۷۰ نوشته شده است. متي هم بايد در همين سالها نوشته شده باشد. برخي تاريخ نگارش آن را اندگي پس از سال ۷۰ ميلادي و تخريب اورشليم مي دانند.گروهي با استناد به اينکه در انجیل متي سقوط اورشليم پيش بيني شده ولي اشاره اي به وقوع آن نکرده(متی، ۲۴: ۱ ۲۸)، می¬گویند که بايد اندکي قبل از سال ۷۰ م. نوشته شده باشد.(معرفي عهد جديد، ج۱، ص۱۵۸.)
۷- المدخل الی عهد الجدید،کشیش فهیم عزیز،ص۲۴۳.
۸- مرقس، خود از حواریون نبود، بلکه شاگرد و همسفر پطرس و از نزدیکان او در رم بوده است که پطرس درباره او می گفت: «پسرم مرقس به شما سلام می رساند.»(نامه اول پطرس، ۱۳:۵) و وقتی پطرس از زندان آزاد شد، حواریون در خانه مادر وی«مریم» برای دعا تجمع کردند و پطرس بعد از آزادی مستقیما به خانه وی آمد.(اعمال رسولان، ۱۲: ۶ -۱۱) او بعدها به همراه پسر عموی خود برنابای حواری که همراه پولس بود، در سفرهای تبلیغی شرکت می کرد(اعمال، ۱۳: ۱۵) در اثنای سفر به دلیل نامعلومی از آن دو جدا شد و به اورشلیم بازگشت(اعمال، ۱۳: ۱۳) بعدها، برنابا از پولس خواست که وی را نیز همراه خود ببرد؛ اما پولس به این دلیل که بار اول آنها را ترک کرده بود، این امررا نپذیرفت و سپس نزاع سختی بین برنابا و پولس در گرفت که برنابا از پولس جدا شد و همراه مرقس مسیر دیگری در پیش گرفت.(اعمال، ۱۳: ۳۷و۳۹)
۹- ر.ک: کتاب مقدس، عبدالرحیم سلیمانی، ص۲۰۹.
۱۰- ر.ک: معرفی عهد جدید، مریل سی.تنی ، ترجمه طه میکائلیان، ج۱، ص ۱۷۳.
۱۱- لوقاي طبيعت و ... به شما سلام مي رسانند.(کولسيان، ۴: ۱۴) مثلاً پولس دربارۀ وي مي¬گويد:
«لوقا! همکاران من تو را سلام مي رسانند.»(فليمون، ۲۴)
۱۲- معرفی عهد جدید، ج۱، ص۲۰۵.
 ۱۳- مدخل الی الجدید، ص۵۶۰.
۱۴- معرفی عهد جدید، ص۲۰۷و۲۰۹.
 ۱۵- اعمال رسولان، ۱۹.
۱۶- المدخل الی العهد الجدید، ص۵۵۱.
۱۷- تاریخ تمدن، ترجمه حمید عنایت و دیگران، ج۳، ص۶۹۵.
۱۸- المدخل الی العهد الجدید، ص۵۵۱.
۱۹- عبدالرحیم سلیمانی ، کتاب مقدس ، ص۲۵۸.
۲۰- کشیش فهیم عزیز ، المدخل الی عهد الجدید، ص۵۴۶. نقل از عبدالرحیم سلیمانی ، کتاب مقدس ص۲۵۸.
۲۱- مخالفان این نظریه می گویند: در متن انجیل یوحنّا این نکته وجود دارد که همین شاگرد محبوب بود که هنگام شام آخر بر سینه حضرت عیسی علیه السلامتکیه زده بود و در پایان می گوید: و این شاگردی است که به این چیزها شهادت داد و اینها را نوشت.
ولی نقادان کتاب مقدس می گویند: باب آخر انجیل یوحنّا الحاقی است و به دست شخص دیگری نوشته شده است که برای اثبات آن شواهدی ذکر می¬کنند. یکی دیگر از استدلالهایی که مطرح می کنند، این است که «ایرنئوس»(۱۸۰م.) از بلیکارپ(اوایل قرن دوم) و شاگرد یوحنّای حواری است. آنان نقل می کنند که یوحنّای حواری مؤلّف انجیل چهارم است.
دانشمندان، این قول را رد می¬کردند؛ چون قبل از اپرانئوس، «ژوسپین شهید» از یوحنّای رسول گفته و دربارۀ او مطالبی نوشته است؛ اما هیچ ذکری از انجیل او به میان نیاورد. در حالی که وی کتاب کاشفه را به یوحنّای رسول نسبت می دهد.(ر.ک: المدخل الی عهد الجدید).
 . البته شواهد دیگری هم وجود دارد که خیلی قابل اعتماد نیستند. مثلاً: نشان از اعتنای آبای اولیه کلیسا به این چهار انجیل می باشد ولی هیچ کدام تصریح ندارند که نویسندۀ آن همان حواریون و رسولان هستند. و یا برخی از این کتب از اناجیل چهارگانه نقل قول کردند، همان طور که از اناجیل اپوکریفایی نیز نقل قول کرده اند که صرف نقل قول، نشان از انتساب این کتابها به حواریون ندارد. بلکه ممکن است کتاب را یکی از آبای مورد اعتماد کلیسا نوشته باشد و دیگر اندیشمندان به خاطر اعتمادی که به وی داشته اند از وی نقل قول می¬کردند؛ چنان که از دیگر کتب هم نقل قول می کردند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید