رساله های پولس
ترتیب فعلی عهد جدید بر حسب زمان نگارش آن نیست. و اكثر محققان مسيحي و غير مسيحي بر اين عقيده هستند که نخستین نوشته های عهد جدید، رساله های پولس هستند.  پولس بین سالهای ۳۵ تا۴۰م.  تغییر کیش داد و از يك دشمن مسيحيت، به بزرگ ترين رسول مسيحيت تبديل شد و در سال ۶۴م. به قتل رسید. در نخستین سالهای تولد مسیحیت هیچ گزارش یا تعلیم مکتوبی وجود نداشته است. نخستین گزارش مکتوب، رساله های پولس قدیس است که بین سالهای ۵۰ تا ۶۴م. نگاشته شده اند.  رساله های پولس که مجموع آنها به ۱۷ عدد می رسد، به سه دسته تقسیم می شوند:
این قسمت، تنها قسمتی از عهد جدید است که نویسندۀ آن به صورت قطعی مشخص است و شامل هفت رسالۀ پولس می باشد که عبارتند از: رومیان، دو رساله به قرنتیان، غلاطیان، فیلپیان، اول تسّالونیکیان، فیلسون.
رساله هایی در عهد جدید به پولس منسوب اند و کلیسا عموماً این انتساب را تأیید کرده است، اما دانشمندان کتاب مقدس، آن را تأیید نمی کنند. این رساله¬ها عبارتند از: اَفَسُسِیان ، کولیسان، دوم تسّالونیکیان، دو رساله به تیموتائوس و رسالۀ تیطُس.
در عهد جدید یک رساله وجود دارد که اصحاب کلیسا در انتساب آن به پولس اختلاف دارند و آن رساله به عبرانیان است. محتوای این رساله، شباهتهایی با رساله های پولس دارد و در گذشته، بسیاری از دانشمندان مسیحی آن را به پولس نسبت می داده اند؛ اما امروزه، کمتر آن را به پولس نسبت می دهند و یا انتساب آن را رد می کنند.  
کلیسای اُرتدکس این رساله را به پولس نسبت می دهد.

نامه های یوحنّا
اعتقاد کلیسا بر آن است که این رساله ها، نوشتۀ یوحنّای حواری است. از طرفی، سبک نگارش آنها به گونه ای است که بسیاری می گویند نویسندۀ آن باید همان نویسندۀ انجیل چهارم باشد، نه یوحنّای حواری؛ .ولی رساله دوّم و سوّم با این جمله آغاز می شود: «من که پیرم.» و این تعبیر نشان می دهد که به عنوان «پیر» معروف بوده است. پوسبیوس، از دانشمندان قرن۴م. از پایباس، دانشمند قرن اول و دوم نقل می کند که در آن زمان در شهر افسس دو نفر به نام «یوحنّا» می زیسته اند: یکی یوحنّای حواری و دیگری یوحنّای پیر. بسیاری بر این باور هستند که این نامه ها، باید نوشتۀ یوحنّای پیر باشد، نه یوحنّای حواری.

رسالۀ یهودا
کلیسا اين نامه را نوشتۀ یهودا، برادر حضرت عیسی علیه السلام می داند؛ اما بسیاری از دانشمندان این نسبت را ناصحیح دانسته، زمان آن را قرن دوم اعلام می کنند.

مکاشفۀ یوحنّا
این کتاب یک مکاشفه دربارۀ حوادث آینده و آخرالزمان است و کمتر به بحث های عقیدتی و تاریخی می پردازد. در این کتاب سخنی از الوهیت مسیح علیه السلام نیست؛ بلکه مانند سه انجیل نخست او را یک انسان و مخلوق معرفی می کند. کتاب مکاشفه، کتابی است مانند کتاب انبیای متأخّر عهد قدیم که دربارۀ آینده سخن می گوید و بسیار رمزآلود است؛ یعنی به صورت رمزی، وقایع آخر الزمان و شخصیت مسیح علیه السلام را بیان می کند.
دربارۀ نویسندۀ کتاب چند نکته را باید در نظر گرفت.
خود کتاب می گوید: نام نویسنده یوحنّا است. اما اندیشه و طرز تفکر نویسنده با نویسندۀ انجیل چهارم بسیار متفاوت است.
ویل دورانت می گوید: «باور نکردنی است که انجیل چهارم و کتاب مکاشفه از یک فرد باشد. کتاب مکاشفه از شعر یهود و انجیل چهارم از فلسفۀ یونان ما برگرفته است»  این کتاب بر خلاف انجیل چهارم از ادبیات یونانی بسیار ضعیفی برخوردار است. از نظر زمان نگارش، بسیار زودتر از انجیل چهارم نوشته شده است و بسیاری تاریخ نگارش آن را به زمان فشار و شکنجه «نرون» در سال ۶۵م. برمی گردانند. یوسیبوس، در این باره گواهی داده است که این کتاب نوشتۀ یوحنّا حواری است و تقریباً در انتساب این کتاب به یوحنّای حواری تردیدی نیست.

جمع بندی:
در پایان می توان به این نتیجه رسید که فقط در انتساب کتاب مکاشفۀ یوحنّا به یوحنّای حواری و انتساب هفت نامۀ پولس به وی، هیچ اختلافی وجود ندارد و در بقیۀ کتابها به رغم اعتقاد کلیسا برای صحت انتسابشان به مؤلّفین سنّتی آن، نقّادان کتاب مقدس نظرات و دلایلی دارند که این انتساب را تایید نمی کند.

 

پی نوشتها

۱- مریل سی تنی ،  معرفی عهد جدید، ترجمه میکائیلیان ج۱، ص۱۳۸.
۲- جو آن گریدی، مسحیت و بدعتها، ترجمه عبد الرحیم سلیمانی اردستانی  ص۴۶.
۳- جلال الدین آشتیانی ، تحقیقی در دین مسیح، ، ص ۳۶.
 ۴- همان.
 ۵- فیلسون فلوید،  کلید عهد جدید ، ترجمه مسعود رجب نیا، ص ۲۱۱ و نیز: معرفی عهد جدید، مریل سی تنی، ترجمه میکائیلیان، ج ۲، ص ۹۷.
۶- همان.
 ۷- کشیش فهیم عزیز ،  المدخل الی العهد الجدید، ص۷۵۹.
 ۸- عبد الرحیم سلیمانی ، کتاب مقدس، ص۲۶و۲۷.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید