باسمه‌تعالي

برنامه‌هاي دارالقرآن الكريم شهر نصرآباد جرقويه سفلي

خواهران:
1) شكوفه‌ها شامل دو كلاس، روزهاي زوج، تعداد هر كلاس فعلا 30 نفر.
2) كلاس روخواني حفظ مقطع ابتدايي خواهران مكان: مسجد جامع صاحب‌الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشرسف) هفته‌اي دو روز .
3) در كنار كلاس شكوفه‌ها براي مادران فرزندان، كلاس آموزشي احكام و قرآن كه الحمدالله با استقبال خوب روبرو شده است.
4) براي مقطع راهنمايي فعلا براي جذب آنان از طرف دفتر امام جمعه و دارالقرآن، روزهاي دوشنبه ساعت 10 در مدرسه ارشاد كه به عنوان مدرسه قیآني معرفي شده است برنامه معارفي و قرآن يبرگزار شده كه بعداز ماه مبارك رمضان در دو دوره حضوري و غيرحضوري ادامه پيدا كند.
5) براي مقطع دبيرستان به بالا ساعت 11 روزهاي دوشنبه در ماه مبارك رمضان و بعد از ماه مبارك رمضان هفته‌اي دو روز كلاس ملاكهاي انتخاب همسر و موضوعاتي از جمله خطرات ارتباط با جنس مخالف بيان مي‌شود و استقبال خوبي هم مي‌شود.
6) از طرف دارالقرآن آموزش خانواده برگزار شده روزهاي يكشنبه ساعت11.

برادران:
1) آموزش قرآن و حفظ، اولين جلسه روز يكشنبه 31/3/94 برگزار گرديد.
2) كارت نماز در مساجد توزيع و افراد فعال شناسايي شده تا در آينده استفاده شود.