بسم الله ارحمن الرحيم

در روز يكشنبه 10/1/93 جلسه اي با حضور حاج آقا اژه اي مدير عامل محترم دار القرآن الكريم اصفهان و مسولين دفتر مراكز شهرستانها و مسولين محترم باغبادران از جمله بخشدار- رياست آموزش و پرورش – نماينده شهرداري – نماينده شوراي شهر – و چند تن از معتمدين محلي در محل دارالقران الكريم باغبادران به منظور هم انديشي در خصوص راهكارهاي فراگير كردن آموزشهاي قرآن و معارف اسلامي برگزار گرديد و پس از بحث و تبادل نظر تصميمات لازم اتخاذ گرديد

اين اقدام در راستاي عملياتي كردن شعار سال 93 در حوزه فعاليت هاي قرآني صورت گرفت

روابط عمومي دار القرآن الكريم اصفهان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید