باسمه‌تعالي


طبق روال گذشته جلسه هفتگي هيئت‌مديره دارالقرآن الكريم اصفهان صبح روز پنجشنبه مورخ 29/05/94 در محل دفتر مركزي مؤسسه برگزار گرديد.

در اين جلسه كه رياست محترم هيئت‌مديره و ساير اعضاء محترم نيز حضور داشتند، ابتدا نكاتي در خصوص تصميمات جلسه قبل مطرح شد و گزارش فعاليتهاي دارالقرآن در دو هفته گذشته توسط رياست هيئت‌مديره مطرح گرديد و طرحهاي آتي مؤسسه در زمينه آموزش تفسير و طرحهاي مجازي و بررسي وضع شعب مورد بحث و دقت قرار گرفت و در پايان جلسه براي شادي روح حاج آقا محسن مظاهري فاتحه‌اي قرائت شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید