صبح روز چهارشنبه مورخ ۲/۴/۹۵ جلسه‌اي در مؤسسه دارالقرآن الكريم اصفهان تشكيل گرديد. در اين جلسه كه حجت الاسلام و المسلمين گرجي، رئيس هيئت مديره مؤسسه؛ حاج آقا ابراهيمي، مدير كل محترم امور اجتماعي و حاج آقا شهركي، مدير عامل صندوق كارآفرين اميد حضور داشتند، ابتدا آياتي از كلام الله مجيد تلاوت گرديد، سپس رئيس هيئت مديره پس از خير مقدم به مدعوين، نسبت به معرفي مؤسسه و فعاليتهاي آن پرداخت و حاج آقا ابراهيمي نيز در تأييد كوشش و تلاش مسئولين و مديران و مربيان دارالقرآن در زمينه‌هاي مختلف قرآني، خواهان عنايتي ويژه از سوي خيرين و مسئولين در راستاي پيشبرد اهداف آن شد و در ادامه حاج آقا شهركي چگونگي امكان پرداخت وام‌هاي ازدواج، اشتغال، خود اشتغالي و ... را تشريح نمود و در نهايت مقرر شد، پس از بررسي‌هاي لازم نحوه امكان تعامل وهمكاري فراهم گردد.

 

خبر

صبح روز چهارشنبه مورخ 2/4/95 جلسه‌اي در مؤسسه دارالقرآن الكريم اصفهان تشكيل گرديد. در اين جلسه كه حجت الاسلام و المسلمين گرجي، رئيس هيئت مديره مؤسسه؛ حاج آقا ابراهيمي، مدير كل محترم امور اجتماعي و حاج آقا شهركي، مدير عامل صندوق كارآفرين اميد حضور داشتند، ابتدا آياتي از كلام الله مجيد تلاوت گرديد، سپس رئيس هيئت مديره پس از خير مقدم به مدعوين، نسبت به معرفي مؤسسه و فعاليتهاي آن پرداخت و حاج آقا ابراهيمي نيز در تأييد كوشش و تلاش مسئولين و مديران و مربيان دارالقرآن در زمينه‌هاي مختلف قرآني، خواهان عنايتي ويژه از سوي خيرين و مسئولين در راستاي پيشبرد اهداف آن شد و در ادامه حاج آقا شهركي چگونگي امكان پرداخت وام‌هاي ازدواج، اشتغال، خود اشتغالي و ... را تشريح نمود و در نهايت مقرر شد، پس از بررسي‌هاي لازم نحوه امكان تعامل وهمكاري فراهم گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید