روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۷/۹۵ جلسه شوراي راهبردي تخصصي با حضور حاج آقا احمدي معاون اداري مالي مؤسسه دارالقرآن و ساير مسئولين در محل دفتر مركزي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد ابتدا صورتجلسه هفته قبل مطرح شد و سپس مسئول نيروي انساني مطرح نمود كه طرح جديد ارزيابي مربيان لازم است با هماهنگي ديگر مرتبطين تهيه و در جلسات بعدي جهت تصميم‌گيري به بحث نهاده شود.
در خصوص جمع‌آوري اموال غيرقابل استفاده قرار شد با مسئوليت آقاي سادات آن‌ها را جمع‌آوري، صورت‌برداري و براي تعمير و قابل استفاده شدن آن‌ها راهكاري معين گردد.
همچنين براي آموزش‌هاي ويژه قرآن در مدارس لازم است در جلسه مجتمع آموزشي راهكاري مناسب پيشنهاد، پيگري و به مرحله اجرا درآيد.
ضمناً در اين جلسه آقاي فولادگر موضوع تدريس مراكز تخصصي حفظ، قرائت، اردوهاي آموزشي و سازنده براي جوانان و نيز مسائل مربوط به طرح تفسير موضوعي را مطرح نمود و قرار شد در خصوص هر مورد جداگانه طرح و نامه مربوط به طرح را به منظور مطرح نمودن و تصويب آن‌ها در هيئت مديره تهيه و تحويل نمايند.
مسئول امور حسابداري مؤسسه براي به روزرساني برنامه رايانه و بهره‌گيري از برنامه پرتال اقدامات و پيگيري‌هاي لازم را صورت خواهد داد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید