جلسه مديران مدارس مؤسسه دارالقرآن الكريم اصفهان صبح روز يكشنبه ۷/۹/۹۵ در محل دبيرستان پسرانه دوره دوم مؤسسه برگزار گرديد و پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد مديرعامل مؤسسه روايتي از معصوم مطرح نمود و سپس دبير جلسه آقاي رحمتي گزارشي از برگزاري اولين آزمون داخلي دبستان‌هاي مؤسسه ارائه داد و برخي از چالش‌هاي پيش‌روي مدارس مورد بحث قرار گرفت.
در خصوص مرخصي‌ها نيز فرمي در دست تهيه است كه متعاقباً اعلام مي‌گردد.
نسبت به فوق برنامه معلمان اعم از خواهران و برادران نيز موضوعاتي طرح شد كه در خصوص آن‌ها نيز تصميم‌گيري و اعلام نتيجه خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید