صبح روز یکشنبه مورخ ۲۴/۲/۹۶ با حضور حاج آقا احمدی معاون اداری و مالی مؤسسه، حاج آقا گرجی معاون پژوهشی و نیروی انسانی، نمایندگان حقوقی و بعضی مدیران مدارس تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در خصوص آموزش ضمن خدمت و جلساتی که تا کنون در این راستا برگزار گردیده است.
جمع¬بندی فرم¬های نظرسنجی، نحوه اجرای مباحث قرآنی، دروس کامپیوتر، تشکیل دفتر ستارگان درخشان و کسب رتبه¬های برتر، چگونگی تدریس کتاب¬های گلستان مهر و نظرسنجی¬های انجام شده در خصوص آن که قرار است به اولیاء دانش¬آموزان تحویل شود و بررسی¬های ضروری برای کسب نقاط قوت و ضعف کتاب مذکور توضیحاتی ارائه شد و در خصوص نحوه به اجرا درآمدن هریک از موارد، شرح و بسط لازم به حاضرین ارائه گردید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید