روز دوشنبه مورخ ۱۶/۵/۹۶  مدیر مجتمع آموزشی مؤسسه دارالقرآن الکریم اصفهان ، در ادامه بازدیدها و برنامه ریزی هائی که طی روزهای اخیر صورت گرفته است، به همراه معاون آموزشی، نماینده حقوقی مدارس دارالقرآن، مسئول امور مالی و مسئول امور پرورشی، از دبیرستان دخترانه دوره دوم بازدید نمودند.
در جریان این دیدار اجمالاً برنامه های مدرسه در زمینه های آموزشی پژوهشی و پرورشی مرور گردید و در خصوص نحوه ارتقاء سطح اندوخته های دانش آموزان مطالبی عنوان شد، در خاتمه از زحمات مدیر دبیرستان و همکاران ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید