مجتمع آموزشی- پرورشی دارالقرآن الکریم اصفهان با داشتن تعداد ۸ مدرسه فعال و حدود ۲۰۰ نفر کادر آموزشی و بیش از ۱۵۰۰ نفر دانش آموز و در راستای اشاعه فرهنگ مطالعه، به ویژه گزینش موضوعاتی در خصوص مبانی اعتقادی و ایثار و شهادت، ضمن عنایت به دو ویژه نامه ای که از ضمائم هفته نامه هشت بهشت بود و اختصاص به دو موضوع مهم «محرم» و «دفاع مقدس» داشت، ضمن طرح سؤالاتی از آن دو جریده و توزیع بین مربیان، مسابقاتی را ترتیب داده و از بین شرکت کنندگان در مسابقات مذکور تعداد ۶   نفر از آنان را به عنوان برگزیده تعیین و جوایزی را به آنان اهدا کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید