اي سوره مهر! اي روح قرآن! اي رسول امي! بخوان به نام پروردگارت كه تو را خلق نمود و به هدايت اين جهان برگزيد. برخيز و آيه هاي نور را بر دل هاي تاريك تلاوت كن. برخيز و دست انسانِ فرو رفته در مردابِ ذلّت را بگير و بيرون آر! تو به حق مبعوث شده اي و با حق همراهي. برخيز كه كائنات، در شب تار، فرو رفته است و فروغ تابناك تو را مي طلبد. برخيز كه خاور تاريخ، طلوع بعثت تو را به شادي نشسته و آغوش انتظار به رويت گشوده است. عيد مبعث، عيد وحي و عيد اسلام مبارك باد.

روزگاري بود. ميوه اش فتنه خوراكش مردار، زندگي اش آلوده و دل ها در هراس؛ پيامبري برانگيخته شد. باغ رسالت به بار نشست، دل نوراني محمّد صلي الله عليه و آله وسلم تجلي گاه نام و كلام خدايي شد. گل نور، از دامن ام القري، عطر معنويت نشاند، و پس از خشكسالي ديرپاي مزرعه حيات، در كوير انديشه ها و دل هاي تشنه، باران رحمت باريد. ابر سايه گستر و باران زاي بعثت، چهره جهان را نشاط بخشيد و محمّد صلي الله عليه و آله وسلم برانگيخته شد. عيد بعثت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلممبارك باد.
حرا نور باران شد و محمّد بر چكاد كوه نور ايستاد. باران «اِقرأ» در ستاره زار صخره ها و كوه هاي سرزمين وحي باريدن گرفت، آسمان، وسعت محدود خاك را درنورديد و در طواف بالِ ملائك، آيات پايين آمدند. وحي در شريانِ ايمانِ محمّد صلي الله عليه و آله وسلم، جريان گرفت و زمين زير گام هاي استوار او لرزيد. از حرا پايين مي آمد؛ چه باشكوه از يقين و چه سنگين از وحي مي آمد و به همه ستم ها پايان مي داد، همه كسري ها را فرو مي ريخت و همه قيصرها را پريشان مي كرد. اي محمّد، عيد برانگيختگي ات به رسالت مبارك باد.
حجاز در تب جهل مي سوخت. اهريمنان، عربده مي كشيدند. سايه هاي ترس، شانه هاي بردگان را مي لرزاند. تازيانه ستم، عاطفه ها را از چهره ها مي سترد. تاريكي، در تن انسان زوزه مي كشيد و دختركان بي گناه احساس، در شعله هاي مظلوميت مي سوختند و زنده به گور مي شدند. اضطرابي كهنه، گرده زمين را مي فشرد و در آسمانِ تاريكِ بشريت، هيچ ستاره اي نمي درخشيد. ناگهان آفتاب وحي از حرا درخشيد و همه تاريكي را از حجاز سترد. بت ها ذره ذره در خاك غلطيدند و نور، در چشمانِ روز نديده انسان، تابيد. محمّد صلي الله عليه و آله وسلم از حرا پايين مي آمد. از موج خيز تكبير توحيدي اش بام جهان نورباران مي شد و رخسارش در زير بارش نقره اي مهتاب مي درخشيد.
عيد مبعث. عيد جاودانگي پيامبر عزيزمان، حضرت محمّد مصطفي صلي الله عليه و آله وسلم بر همه مسلمانان جهان مبارك باد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید