آموزش تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
استاد موسوی بلده
بخش چهارم
ردیفعنوانپخش آنلایندانلود
61 درس پانزدهم : مد و قصر ، اهداف درس دانلود
62 مد و قصر دانلود
63 انواع مد فرعی دانلود
64 مد لازم دانلود
65 درس شانزدهم : چند نکته پایانی ، اهداف درس دانلود
66 سکت در قرآن دانلود
67 نکاتی از هاء ضمیر دانلود
68 نکاتی از هاء ضمیر دانلود
69 سجده های واجب تلاوت دانلود

منبع: شهر مجازی قرآن کریم