آموزش تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
استاد موسوی بلده
بخش دوم
ردیفعنوانپخش آنلایندانلود
21 وقف و ابتدا در عبارات قرآنی دانلود
22 علائم وقف دانلود
23 علائم وقف دانلود
24 سایر علائم وقف دانلود
25 درس ششم : تلفظ صحیح حرکات و حروف 1، اهداف درس دانلود
26 تلفظ صحیح حرکات کلید اول لهجه عرب دانلود
27 تلفظ صحیح حرکات عربی دانلود
28 تلفظ صحیح حروف کلید دوم لهجه عرب دانلود
29 انواع الف دانلود
30 درس هفتم : تلفظ صحیح حرکات و حروف 2 دانلود
31 آموزش تلفظ هفت حرف از حروف عربی دانلود
32 حرف ضاد دانلود
33 حرف طاء دانلود
34 حرف عین دانلود
35 درس هشتم : صفات حروف 1، اهداف درس دانلود
36 مقدمه دانلود
37 تعریف صفت دانلود
38 صفات اصلی دانلود
39 رهنمود عملی دانلود
40 درس نهم : صفات حروف 2، اهداف درس دانلود

منبع: شهر مجازی قرآن کریم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید