يكي از وظايف مهم حافظ قرآن كه ازحفظ روزانه نيز اهميت بيشتري دارد: تلاش براي تثبيت و فراموش نكردن آياتي است كه قبلاً آنها را حفظ كرده است. بعضي افراد بعد از اينكه چند صفحه از قرآن را به خاطر سپردند از تكرار و ممارست روزانه غفلت مي‌ورزند و در پي افزايش محفوظات خود هستند و با اين كار جهت پيشرفت و به پايان رساندن قرآن عجله مي‌كنند، ... غافل از آن كه در صورت عدم تكرار روزانه به طور منظم تمام آيات گذشته را از ياد مي‌برند.

 

حافظ براي استحكام محفوظات به دو برنامه دقيق نيازمند است:

۱. برنامه كوتاه مدت:
حافظ بايد روزانه به طور منظم آيات حفظ شده در پنج روز گذشته را تكرار نمايد، يعني اگر با خود قرار گذاشته كه هر روز يك صفحه را حفظ نمايد. بعد از حفظ آن بايد پنج صفحه گذشته را نيز حتماً تكرار نمايد و به هيچ عنوان از آن تخلف نكند.
قابل توجه است كه حافظان محفوظات گذشته را بايد به طور كامل از حفظ تكرار نمايد به روخواني آن اكتفا نكند.

۲. برنامه بلند مدت:
در اين قسمت حافظ بايد با برنامه‌ريزي حساب شده روزانه حداقل يك دهم محفوظات خود را مرور نمايد، يعني اگر حافظ كل قرآن است بايد ۳ جزء را در طول روز قرائت كند و اگر حافظ ۵ جزء مي‌باشد، هر روز نيم جزء را مرور نمايد.

بنابراين بايد در مدت ۱۰ روز تمام محفوظات خود را دوره كند و در صورت تخلف از اين برنامه به حفظ او خلل وارد خواهد آمد.

حافظ مي‌تواند مقدار مرور خود را در طول روز تقسيم بندي كرده و در ساعات مختلفي آن را انجام دهد، مثلاً حافظ نصف قرآن مي‌تواند نيم جزء اوّل صبح و نيم جزء وسط روز و نيم جزء نيز آخر شب تلاوت نمايد.

اين مطلب را دوباره متذكر مي‌شويم كه نبايد محفوظات روز گذشته را از روي قرآن انجام دهد و حتماً بايد از حفظ بخواند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید