شيوه منتخب حفظ قرآن:

مراحل حفظ در اين شيوه به ترتيب عبارت است از:
1ـ انتخاب بخش مورد نظر براي حفظ
2ـ حداقل يك بار خواندن و مرور آيات حفظ شده در وعده قبل
3ـ استماع بخش مورد نظر با نوار ترتيل بدون نگاه كردن به مصحف و بدون قرائت تا حد تسلط بيست درصدي در حفظ آيات
4ـ استماع بخش مورد نظر با نوار ترتيل همراه با نگاه كردن به مصحف و بدون قرائت تا حد تسلط چهل درصدي در حفظ آيات
5ـ قرائت بخش مورد نظر با استماع آن و همراه با نگاه كردن به مصحف تا حد تسلط شصت درصدي در حفظ آيات
6ـ قرائت بخش مورد نظر همراه با نگاه كردن به مصحف بدون استماع تا حد تسلط هشتاد درصدي در حفظ آيات
7ـ قرائت بخش مورد نظر بدون نگاه كردن به مصحف و استماع تا حد تسلط كامل (چنانچه در قرائت اين مرحله دچار مشكل يا اشتباه شويم، مراجعه در حد كوتاه به مصحف لازم است)
8ـ قرائت آيات حفظ شده در نوبت قبل و وصل كردن به آيات جديد بدون استفاده از مصحف براي برقرار شدن اتصال بين آيات.
9ـ نگارش آيات پس از اتمام حفظ (ترجيح داده مي‌شود در صورت امكان آيات بر روي تخته كوچكي نوشته شود تا در مقابل چشمان حافظ قرار گيرد)
مزايا:
1ـ به كار بستن اين روش زحمت و انرژي كمتري از ذهن انسان مي‌طلبد.
2ـ تثبيت در اين روش به جهت تركيب عوامل مختلف، بيشتر و سريع‌تر صورت مي‌گيرد.
3ـ توجه به نقش ويژه استماع در اين روش موجب تثبيت هر چه بيشتر محفوظات نسبت به روش‌هاي ديگر مي‌شود.
4ـ در اين شيوه همگام با حفظ، قرائت و بخصوص تجويد تقويت مي‌شود و فعاليت‌هايي كه معمولاً در جهت ارتقاي كيفيت حفظ پس از اتمام آن صورت مي‌گيرد به حداقل مي‌رسد.
5ـ خطاهاي احتمالي كه بر اثر بي‌دقتي هنگام قرائت اوليه و حفظ آيات پيش مي‌آيد، از بين مي‌رود.
عيب:
استفاده از وسايل كمك آموزشي و اتكا به آن
نكته: بسياري از افراد كه قصد حفظ به اين شيوه را دارند در انتخاب نوار ترتيل دچار مشكل مي‌شوند. در حل اين مسئله به دو قاري كه ترتيل آنها مورد تأييد بوده و معمولاً تلاوت آنها براي حفاظ مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همچنين ويژگي‌هاي مهم تلاوت آنها اشاره مي‌كنيم:
1ـ شهريار پرهيزگار: از جمله حافظان كل قرآن و قاريان جمهوري اسلامي ايران است. لحن در تلاوت وي ممتاز بوده و از اين حيث توصيه مي‌شود.
2ـ محمد صديق منشاوي: از قاريان برتر مصري كه تلاوت وي از نظر لحن مشتمل بر ملاك‌هاي ممتاز محسوب مي‌شود.
تلاوت‌هاي ديگري از قاريان برتر ايراني و مصري انجام شده كه مي‌توان از آنها استفاده كرد هر چند توصيه ما استماع مستمر يكي از دو تلاوت قبل است. بهتر است از ساير تلاوت‌ها فقط به صورت موردي بهره جست.
زمان مناسب حفظ كل قرآن
براي حفظ كل قرآن نمي‌توان زمان خاصي را مشخص كرد كه حتماً بايد در آن مدت قرآن را حفظ كرد. بر اساس تجربيات و ميزان متوسط حفظ قرآن توسط حافظان قرآن، زمان مناسب حفظ در شرايط عادي و براي افراد متوسط در حدود 2 تا 3 سال است. اين زمان با در نظر گرفتن فرصت كافي براي حفظ و زمان مناسب براي كيفيت بخشيدن به آن است.
معمولاً افرادي كه حفظ خود را در يك سال يا كمتر به اتمام مي‌رسانند، به زودي آن را فراموش مي‌كنند يا دچار اختلال در آن مي‌شوند زيرا فرصت كافي براي تثبيت آن ندارند.
اگر به آنچه در قسمت برنامه‌ريزي حفظ خواهيم گفت توجه و عمل كنيد، اميد است حفظ خود را در مدت زمان ياد شده به انجام رسانيد.

پرسش:
1ـ مهم‌ترين ويژگي‌هاي شيوه منتخب حفظ را برشماريد.
2ـ نحوه اتصال آيات حفظ شده قبل و بعد در شيوه منتخب حفظ چگونه است؟
3ـ نقش نوار ترتيل در شيوه منتخب حفظ چيست؟
4ـ چرا توصيه مي‌شود حفظ قرآن در مدت زمان كوتاه انجام نشود؟

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید