9ـ حفظ شماره آيات و صفحه: 

به طور طبيعي حافظ قرآن، نام سوره‌اي كه هر آيه در آن وجود دارد را مي‌داند؛ اما نبايد وقت و فكري را براي حفظ شماره آيات صرف كنيم.
به اين مثال توجه كنيد:
«كسي به اتاقي رفته كه در آن اتاق، انواع طلا و جواهرات و اشياي كم‌بهاتري نظير نقره وجود دارد. اگر فردي كه به آنجا رفته، به جاي طلا و اشياي گرانبها‌تر، نقره و اشياي معمولي را برداشت قطعاً مورد نكوهش عاقلان قرار مي‌گيرد.»
كسي كه سراغ حفظ قرآن مي‌رود ولي به جاي اين كه تمام وقت و ذهن خود را مشغول حفظ آيات نوراني قرآن كند، به حفظ شماره آيه، شماره صفحه قرآن، چپ و راستي صفحه‌اي كه آيه در آن قرار گرفته و مواردي از اين دست بپردازد به مراتب بيشتر مورد نكوهش افراد عاقل قرار مي‌گيرد.
هنگام حفظ قرآن تمام وقت و حواس خود را معطوف به حفظ آيات بكنيم. پس از مدتي و با مرور مداوم آيات، كم‌كم شماره آيات در ذهن جاي مي‌گيرد. البته براي به خاطر سپردن بهتر شماره آيات (كه تأثير اندكي هم در تثبيت حفظ قرآن دارد) مي‌توان آنها را به دسته‌هاي پنج‌تايي تقسيم كرد و شماره هر آيه را در آن دسته پنج‌تايي در نظر گرفت. در صورتي كه مرور محفوظات به طور دقيق صورت گيرد، با گذشت زمان اندكي، شماره آيات در ذهن تثبيت مي‌شود.
در باره حفظ شماره صفحه و مواردي از اين دست بايد گفت چنين چيزي شبيه حفظ شماره آيات است؛ همچنين اگر نسخه‌اي ديگر از قرآن متداول شود كه ترتيب صفحات و شماره آنها و محل قرار گرفتن آيات در آنها متفاوت با نسخه‌هاي متداول فعلي قرآن باشد، لازم است حافظ در ذهنيات خود تغيير ايجاد كند.
10ـ خوراكي‌هاي مفيد و مضر براي حفظ قرآن:
استفاده از خوراكي‌هاي مختلف در تقويت يا تضعيف قدرت حافظه انسان اثبات شده است، بخصوص افراط و تفريط در بعضي از خوراكي‌ها تأثير چشمگيرتري دارند.
به طور خلاصه مهم‌ترين خوراكي‌هاي مفيد براي حافظه و بخصوص حفظ قرآن عبارت‌اند از :
1ـ خوردن شيريني‌جات بخصوص عسل، كشمش و حلوا
2ـ خوردن شير و ماست
3ـ خوردن برخي از غلات مثل عدس و جوانه گندم
4ـ نوشيدن آب زمزم
و مهم‌ترين خوراكي‌هاي مضر براي آن عبارت‌اند از :
1ـ خوردن ترشيجات
2ـ خوردن غذاي بسيار داغ
3ـ خوردن پنير فراوان بدون گردو
4ـ زياده‌خواري
11ـ ساير عوامل مفيد و مضر براي حفظ قرآن:
عوامل متعددي در اين باره ذكر شده كه برخي از آنها مهم‌تر به نظر مي‌رسد.
از جمله عوامل مفيد مي‌توان اشاره كرد به:
1ـ مداومت بر اعمال صالح و شايسته
2ـ قرائت قرآن و بخصوص آيه‌الكرسي
3ـ روزه گرفتن
4ـ فراوان صلوات فرستادن
5ـ برنامه‌ريزي داشتن در كارها
6ـ تميزي دهان و مسواك زدن
7ـ ورزش كردن
8ـ خواندن دعاي «يا حي يا قيوم؛ فلايفوت شيئاً علمه و لايؤوده» بعد از نماز صبح.
9ـ خواندن دعاي حافظه:
سبحان من لايعتدي علي اهل مملكته؛ سبحان من لايأخذ اهل الارض بالوان العذاب؛ سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا و بصرا و فهما و علما؛ انك علي كل شيء قدير.
و از جمله عوامل مضر عبارت است از:
1ـ مداومت بر اعمال فاسد و ناشايست
2ـ رعايت نكردن ادب پدر، مادر و استاد
3ـ خنديدن با صداي بلند

پرسش:
1ـ سه مورد از خوراكي‌ها و عوامل مفيد در حفظ قرآن را ذكر كنيد.
2ـ چهار مورد از خوراكي‌ها و عوامل مضر در حفظ قرآن را ذكر كنيد.
3ـ چرا حفظ شماره آيات و صفحات براي حافظ قرآن ضروري نيست؟
4ـ رابطه بين مصحف حفظ و مرور را بيان كنيد.

 

هفته روز سوره

آيات

 
اول 1 نبأ 1 تا 4  
اول 2 نبأ 5 تا 9  
اول 3 نبأ 10 تا 13  
اول 4 نبأ 14 تا 17  
اول 5 نبأ 18 تا 21  
اول 6 نبأ 22 تا 25  
اول 7 مرور: نبأ 1 تا 25  
دوم 1 نبأ 26 تا 29  
دوم 2 نبأ 30 تا 33  
دوم 3 نبأ 34 تا 37  
دوم 4 نبأ 38 تا آخر  
دوم 5 نازعات 1 تا 6  
دوم 6 نازعات 7 تا 11  
دوم 7 مرور: نبأ و نازعات 1 تا 11  
سوم 1 نازعات 12 تا 17  
سوم 2 نازعات 18 تا 23  
سوم 3 نازعات 24 تا 28  
سوم 4 نازعات 29 تا 34  
سوم 5 نازعات 35 تا 40  
سوم 6 نازعات 41 تا آخر  
سوم 7 مرور: نازعات  
چهارم 1 عبس 1 تا 6  
چهارم 2 عبس 7 تا 14  
چهارم 3 عبس 15 تا 21  
چهارم 4 عبس 22 تا 28  
چهارم 5 عبس 29 تا 35  
چهارم 6 عبس 36 تا آخر  
چهارم 7 مرور: نازعات و عبس  
پنجم 1 تكوير 1 تا 6  
پنجم 2 تكوير 7 تا 12  
پنجم 3 تكوير 13 تا 19  
پنجم 4 تكوير 20 تا 24
پنجم 5 تكوير 25 تا آخر
پنجم 6 انفطار 1 تا 6
پنجم 7 مرور:عبس، تكوير و انفطار 1 تا 6
ششم 1 انفطار 7 تا 13
ششم 2 انفطار 14 تا آخر
ششم 3 مطففين 1 تا 5
ششم 4 مطففين 6 تا 12
ششم 5 مطففين 13 تا 18
ششم 6 مطففين 19 تا 25
ششم 7 مرور:تكوير، انفطار و مطففين 1 تا 25
هفتم 1 مطففين 26 تا 31
هفتم 2 مطففين 32 تا آخر
هفتم 3 انشقاق 1 تا 7
هفتم 4 انشقاق 8 تا 13
هفتم 5 انشقاق 14 تا 20
هفتم 6 انشقاق 21 تا آخر
هفتم 7 مرور:انفطار، مطففين و انشقاق
هشتم 1 بروج 1 تا 8
هشتم 2 بروج 9 تا 11
هشتم 3 بروج 12 تا 15
هشتم 4 بروج 16 تا آخر
هشتم 5 طارق 1 تا 8
هشتم 6 طارق 9 تا آخر
هشتم 7 مرور:انشقاق، بروج و طارق
نهم 1 اعلي 1 تا 6
نهم 2 اعلي 7 تا 14
نهم 3 اعلي 15 تا آخر
نهم 4 غاشيه 1 تا 8
نهم 5 غاشيه 9 تا 18
نهم 6 غاشيه 19 تا آخر
نهم 7 مرور:بروج، طارق، اعلي و غاشيه
دهم 1 فجر 1 تا 8
دهم 2 فجر 9 تا 15
دهم 3 فجر 16 تا 21
دهم 4 فجر 22 تا 25
دهم 5 فجر 26 تا آخر
دهم 6 بلد 1 تا 8
دهم 7 مرور:اعلي، غاشيه، فجر و بلد 1 تا 8
يازدهم 1 بلد 9 تا 16
يازدهم 2 بلد 17 تا آخر
يازدهم 3 شمس 1 تا 9
يازدهم 4 شمس 10 تا آخر
يازدهم 5 ليل 1 تا 9
يازدهم 6 ليل 10 تا 15
يازدهم 7 مرور:فجر، بلد، شمس و ليل 1 تا 15
دوازدهم 1 ليل 16 تا آخر
دوازدهم 2 ضحي 1 تا 6
دوازدهم 3 ضحي 7 تا آخر
دوازدهم 4 شرح ا تا آخر
دوازدهم 5 تين ا تا آخر
دوازدهم 6 علق 1 تا 7
دوازدهم 7 مرور:شمس، ليل، ضحي، شرح، تين و علق 1 تا 7
سيزدهم 1 علق 8 تا 14
سيزدهم 2 علق 15 تا‌ آخر
سيزدهم 3 قدر ا تا آخر
سيزدهم 4 بينه 1 تا 5
سيزدهم 5 بينه 6 تا آخر
سيزدهم 6 زلزله 1 تا 4
سيزدهم 7 مرور:ضحي، شرح، تين، علق، قدر، بينه و زلزله 1 تا 4
چهاردهم 1 زلزله 5 تا آخر
چهاردهم 2 عاديات 1 تا 6
چهاردهم 3 عاديات 7 تا آخر
چهاردهم 4 قارعه 1 تا 6
چهاردهم 5 قارعه 7 تا آخر
چهاردهم 6 تكاثر ا تا آخر
چهاردهم 7 مرور:علق، قدر، بينه، زلزله، عاديات، قارعه و تكاثر
پانزدهم 1 عصر ا تا آخر
پانزدهم 2 همزه 1 تا 4
پانزدهم 3 همزه 5 تا آخر
پانزدهم 4 فيل ا تا آخر
پانزدهم 5 قريش ا تا آخر
پانزدهم 6 ماعون ا تا آخر
پانزدهم 7 مرور: بينه، زلزله، عاديات، قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فيل، قريش و ماعون
شانزدهم 1 كوثر ا تا آخر
شانزدهم 2 كافرون ا تا آخر
شانزدهم 3 نصر ا تا آخر
شانزدهم 4 مسد ا تا آخر
شانزدهم 5 اخلاص و فلق ا تا آخر
شانزدهم 6 ناس ا تا آخر
شانزدهم 7 مرور: از سوره عصر تا ناس

 

منبع : www.roshd.ir

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید