تفسیر جزء سی ام قرآن کریم

 

  فایلهای زیر شامل متن و صوت می باشند

 

           ناس قدر فلق توحید مسد نصر کافرون کوثر ماعون  

                فیل قریش همزه عصر تکاثر قارعه عادیات زلزال 1بینه 

                علق  تین  شرح  ضحی  لیل  شمس  بلد  فجر  غاشیه  

               اعلی  طارق  بروج  انشقاق  مطففین  انفطار  تکویر  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید