68d74c11 fc84 4648 b823 e4040255e865

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : برتری قرآن بر سایر سخنها همانند برتری خدا بر مخلوقات اوست.

جامع الاخبار و الآثار کتب القران جلد 1 صفحه 182
رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : قرآن جز خدا بهترین و برتری چیزهاست ، کسی که احترام قرآن را نگه دارد به خدا احترام کرده است، و کسی که حرمت قرآن را نگه ندارد نسبت به خدا بی حرمتی کرده است.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 420


امام هشتم علیه السلام از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که فرمود : مردی از امام صادق علیه السلام پرسید چگونه است که قرآن هر چه خوانده و منتشر می شود جز بر تازگی و طراوتش افزوده نمی شود ؟ امام صادق علیه السلام فرمود : زیرا خداوند آنرا برای زمان و مردم خاصی قرار نداده است ، بنابراین در هر عصری نو، پیش هر ملتی تا روز قیامت تازه و شاداب ایست.

جامع الاخبار و الآثار کتب القران جلد 1 صفحه 169
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : بر شما باد قرآن ، پس آنرا رهبر و پیشوای خود قرار دهید ، زیرا آن سخن پروردگار جهانیان است . از طرف اوست و بسوی او بر می گردد ، بنابراین به متشابهات آنها هم ایمان آورید و از ضرب المثلهای آن پند گیرید.

کنز العمال جلد 1 صفحه 515 حدیث 3300
امام علی علیه السلام فرمود : تاریخ گذشتگان و آیندگان و برنامه زندگی شما در قرآن است.

بحار الانوار جلد 92 صفحه 32
پیامبر بزرگوارصلی الله علیه و آله وسلم فرمود : بر شما باد به قرآن ، چون قرآن ، شفای سودمند ، وداروی پر برکت است و نگهبان کسی است که به آن چنگ می زند ، و نجاتبخش کسی است که ازآن پیروی کند.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 432
امام حسن مجتبی ( علیه السلام)فرمود : در این قرآن چراغهای روشن (هدایت) و داروی شفابخش دلهاست.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 164
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : ای مردم آنچه از من برای شما نقل می شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود بدانید گفتار من است و اگر مخالف با محتوای قرآن بود گفتهً من نیست.

جامع الاخبار جلد 1 صفحه 395
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : حامل و حافظ قران پرچمدار اسلام است ، کسی که او را احترام کند خدا را گرامی داشته است ، کسی که به او اهانت کند مورد لعن و نفرین خدا خواهد بود.

کنز العمال جلد 1 صفحه 515 حدیث 2294
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : حاملان قرآن همان آموزگاران سخن خدا و در برکنندگان نور خدایند،کسی که آنان را دوست بدارد،خدا را دوست داشته و کسی که نسبت به آنان دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است.

کنز العمال جلد 1 صفحه 523حدیث 2345
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : ای جامعه قرآن خوانان ! در مورد آنچه از قرآن خداوند بر دوش شما نهاده تقوای الهی را پیشه کنید . زیرا من وشما مسئولیم ، من مسئول ابلاغ رسالتم و از شما دربارۀ آنچه از کتاب خدا و سنت من دارید سؤال خواهد شد.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 379
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: کسی که قرآنرا بیامزد و به آن عمل نکند و دنیا دوستی و زینت آن را بر قرآن ترجیح دهد سزاوار خشم خداوند است ، و در ردیف یهود و نصاری قرار خواهد داشت که کتاب خدارا پشت سر انداختند.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه221
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : کسی که قرآن بخواند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 409
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : کسی که قرآن بخواند و بعد حرام بخورد و بنوشد یا محبت و زینت دنیا را برآن برتری دهد مستوجب خشم الهی می شود مگر اینکه توبه کند،و اگر بدون توبه بمیرد ، روز قیامت قرآن با او به محاجّه بر می خیزد تا او را محکوم نکند دست بر نمی دارد.

بحارالانوار جلد 92 صفحه 180
امام صادق علیه السلام فرمود : اگر کسی از قرآن یک حرف بیاموزد،خداوند برای او ده حسنه می نویسد،وده گناه از او می بخشد، وده درجه او را به بالا می برد،فرمود:نمی گویم،درمقابل هر آیه،بلکه در مقابل هر حرفی مانند ((باء)) یا ((تا)) یا همانند آنها.

جامع الاخبار جلد 1 صفحه 213
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : اگر خواستار زندگی سعادتمندان ، ومرگ شهیدان و نجات روز محشر ، وسایه در روز قیامت و هدایت در روز گمراهی هستید پس قرآن بیاموزید،زیرا آن گفتۀ خدای مهربان و ایمنی از شیطان و موجب برتری و وزنۀ خوبیهای شما است.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 210
حضرت علی علیه السلام فرمود : قرآن را بیاموزید که نیکوترین گفتاراست ، و در آن دانا و آگاه شوید که بهار دلهاست و از نور آن شفا بخواهید ، که شفا بخش دلهاست ، آن را خوب بخوانید چون مفیدترین قصّه هاست.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 211
امام صادق علیه السلام فرمود : شایسته است که انسان مومن نمیرد تا قرآن را بیاموزد یا در حال آموزش آن باشد.

بحارالانوار جلد 92 صفحه189
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : ای سلمان ! بر تو باد خواندن قرآن ( و عمل به آن ) ، زیرا قرآن خواندن کفّارۀ گناهان و سپری در مقابل آتش و بازدارنده از عذاب است.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 308
امام صادق علیه السلام فرمود : قرآن ، عهدنامه خدا به بندگان اوست ، پس شایسته است مسلمان در عهد نامه اش بنگرد ، و روزی پنجاه آیه از آن بخواند.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 335
امام صادق علیه السلام فرمود : مؤمنی که درجوانی قرآن بخواند ، قرآن با گوشت و خون او مخلوط می شود ، و خدا او را با سفیران بزرگوار و نیکوکار قرار می دهد و روز قیامت قران مدافع اوست.

بحارالا نوار جلد 92 صفحه 187
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : کسی که در ماه مبارک رمضان یک آیه قرآن بخواند پاداش او همانند کسی است که قرآن را درماههای دیگر ختم کرده است.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 329
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : خانه ای که در آن قرآن خوانده شود فرشتگان وارد آن می شوند ، وشیطانها از آن دور می شوند ، و اهل آن در آسایش قرار می گیرند و به خیر و برکت آن خانه افزوده می شود و از بدیها و آفات آن خانه کاسته می شود.وخانه ای که در آن قرآن نخوانند ، محل حضور شیاطین و دوری فرشتگان می شود و بر اهلش تنگ می شود و شرّش بسیار و خیرش اندک خواهد بود.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 320
امام صادق علیه السلام فرمود : خانه ای را که مسلمانی در آن است و قرآن تلاوت می کند اهل آسمان آن رامی بینند همانگونه که مردم دنیا ستارۀ نورانی را در آسمان می بینند.

بحارالانوار جلد 92 صفحه 200
امام صادق علیه السلام فرمود : کسی که حرفی از کتاب خدا را بشنود بدون آن که بخواند خداوند حسنه ای برای او می نویسد،وگناهی را از او می بخشد ، و یک درجه او را بالا می برد.

بحارالانوارجلد 1 صفحه 201
امام صادق علیه السلام فرمود : هنگامی که به آیه ای که یاد بهشت است رسیدی از خداوند بهشت بطلب ، و وقتی به آیه ای که یاد آور آتش است رسیدی از آن به خدا پناه ببر. بحارالانوار جلد 92 صفحه 216
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : قرآن را با صدا و لحن عربی بخوانید.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 248
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : کسی که از رو قرآن بخواند ، خدا برای او دو هزار حسنه می نویسد ، و کسی که آنرا از حفظ بخواند هزار حسنه نوشته می شود. جامع الاخبار و الآثار جلد صفحه 326
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : وقتی کسی قرآن را ختم کند ، درآن هنگام هزار فرشته بر او درود می فرستند.

جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 339
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : توجه ! توجه ! کسی که قرآن را یاد بگیرد بعد بطور عمد (بخاطر سهل انگاری) فراموش کند روز قیامت دست و پا بسته خدا را را ملاقات می کند ، و خدا در مقابل هر آیه ای که فراموش کرده ماری بر او مسلّط می کند که تا آتش جهنّم همراه او خواهد بود مگر اینکه آمرزیده شود.

بحارالانوار جلد 92 صفحه 187
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : من اولی کسی هستم که در روز قیامت با قرآن و خاندانم بر خدای عزیز جبار وارد میشوم ، سپس امتم ( وارد شوند ) آنگاه از آنان می پرسم که درباره کتاب خدا و خاندان من چه کردید ؟

اصول کافی جلد 4 کتاب فضل القرآن حدیث 4
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : قرآن ( برای بشر ) راهنمائی است از گمراهی و نشان دهنده است از نابینایی و موجب گذشت از لغزش است نوری است ( رهاننده ) از تاریکی و روشن کننده حوادث و بدعتها است و نگاهدارنده از هلاکت و ارشاد کننده در گمراهی و سرگردانی است و بیان کننده فتنه ها است و رساننده ( انسان ) از دنیا به سوی ( سعادت ) آخرت است و کمال دین شما در آنست و هیچکس از قرآن رو گردان نشد مگر اینکه به سوی دوزخ رفت.

اصول کافی جلد 4 کتاب فضل القرآن حدیث 8
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : کسی که حرام قرآن را حلال شمارد به قرآن ایمان ندارد.

تحف العقول - مواعظ النبی صلی الله علیه و آله وسلم
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : هرکه قرآن را برای دنیا طلبی و زر و زیور آن یاد گیرد خداوند بهشت را بر او حرام گرداند.

بحارالانوار جلد 77 صفحه 100
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : اهل قرآن در بلندترین درجه آدمیان هستند به جز پیغمبران و مرسلین پس حقوق اهل قرآن را اندک و کم مشمارید زیرا از جانب خداوند عزیز جبار برای آنان مقام بلندی است.

اصول کافی جلد 4 باب فضل حامل القرآن حدیث 1
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : حاملین قرآن ( کسانیکه آیات قرآن را در قلب خود حفظ کرده و به آن عمل می کنند ) عرفاء اهل بهشتند.

روضة الواعظین صفحه 6
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : این قرآن ریسمان محکم خداوند است ، اقامه ی عدل و چشمه های دانش و بهار دلها در آنست.

مجازات النبویه صفحه 222
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : برای خانه های خود نصیب و بهره از ( تلاوت ) قرآن قرار دهید زیرا خانه ای که در آن قرآن خوانده شود به اهل آن گشایش داده شود و خیرش زیاد گردد و ساکنین آن در وسعت باشند و چون قرآن در آن خوانده نشود اهالی آن در مضیقه بوده و خیرش کم شده و ساکنینش کمبود پیدا کنند.

طرائف الحکم جلد 2 صفحه 109 نقل از وسائل الشیعه کتاب الصلوة
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : خداوند قلبی را که قرآن را حفظ و نگهداری کرده ( بدان عمل نموده ) عذاب و شکنجه نمی فرماید.

سفینة البحار جلد 2 صفحه 415
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : این قلب ( گاهی ) زنگ می زند همچنانکه آهن زنگ می زند و جلا و صیقلی آنها قرائت قرآن است.

ارشاد القلوب دیلمی صفحه 121
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : این قرآن روز قیامت در حال کشاندن و راندن می آید ، گروهی را به سوی بهشت می کشاند که حلال آنرا حلال و حرامش را حرام دانسته و به آیات متشابهش ایمان آوردند و جمعی را به سوی دوزخ میراند که حدود و احکام آنرا ضایع نموده و محرماتش را حلال شمردند.

ارشاد القلوب دیلمی صفحه 123
حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : حاملین قرآن { کسانی که قرآن را به قلب خود برداشته و بدان عمل میکنند } به رحمت خدا اختصاص یافته و به نور هدایت خدا ملبس شده اند ، آنان یاد دهندگان کلام خدایند و در نزد خداوند مقرب می باشند ، هرکه آنها را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هرکه آنها را دشمن بدارد با خدا دشمنی کرده است ، خداوند از کسیکه به قرآن ( موقع تلاوت ) گوش فرا دهد گرفتاریهای دنیا را دفع کند و از قاری آن گرفتاریهای آخرت را برطرف میسازد تا اینکه فرمود : برای شنونده یک آیه از کتاب خدا که بدان معتقد باشد سوگند به آن خدائی که جان محمد صلی الله علیه و آله وسلم در دست قدرت اوست پاداشی است بزرگتر از پاداش کسی که به قدر کوه ثَبیر طلا صدقه دهد و برای قاری یک آیه از کتاب خدا که بدان اعتقاد داشته باشد پاداشی است بیش از آنچه در زیر عرش است تا پست ترین طبقات ( زمین ).

طرائف الحکم جلد 1 صفحه 348 نقل از وسائل الشیعه کتاب الصلوة

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید