سلسله درسهای آشنایی با اسلام
این درس : ایمان در اسلام


ايمان یعنی باور داشتن به يك مسئله و از علم بالاتر است
ایمان دو مرحله دارد ۱- اقرار به زبان  ۲- عمل به احكام
كسيكه به خداوندي خدا و نبوت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم اعتراف كند مسلمان است و كسي كه دستورات و احكام ديني را با ميل و رغبت انجام دهد مومن است بنابراين به كسي كه دستورات ديني را با اكراه انجام مي دهد يا عمدا گناه مي كند مومن گفته نمي شود در واقع به هر اندازه كه انسان در عمل به احكام مشتاق باشد و از انجام گناهان دوري كند درجات بالاتري از ايمان را خواهد داشت
در اسلام ايمان و عمل هميشه همراه هم هستند به طوري كه يكي از آنها بدون ديگري پذيرفته نمي شود يعني كسي كه ايمان داشته باشد ولي در عمل به دستورات ديني كوتاهي كند ايمان او باعث نجاتش نخواهد شد و در مقابل كسي كه اعمال خوبي داشته باشد ولي اين اعمال بدون ايمان به خدا و پيامبر باشد اعمالش از او پذيرفته نمي شود كسي كه ايمان دارد ولي به آن عمل نمي كند مانند كسي است كه در مدرسه ثبت نام كرده ولي درس نمي خواند و كسي كه درستكار است ولي ايمان ندارد مانند كسي استكه درس ميخواند ولي در هيچ مدرسه اي ثبت نام نكرده
از طرفي ايمان و عمل كامل كننده يكديگرند ، ايمان انگیزه ای برای عمل صالح و عمل صالح باعث افزايش ايمان مي شود به طوري كه مي توان انسان مومن را از رفتارش شناخت پس كسي كه رفتار درستي ندارد در واقع ايمان درستي ندارد هر چند ادعاي آن را داشته باشد بنابراين ايمان حقيقي آن است كه در رفتار قابل مشاهده باشد
در اسلام ايمان بر عمل مقدم است ؛ ايمان ، قلب انسان را روشن مي كند و قلب نوراني باعث عمل نیک مي شود مانند اتاقي كه در درون آن روشنايي باشد و نور آن از روزنه ها و پنجره هايش بيرون بزند  
از نشانه هاي ايمان ، آرامش قلبي است ؛ كسي كه قلب آرامي دارد از روبرویی با مشكلات نمي ترسد ، از تلاش دست برنمي دارد و از رحمت خدا نااميد نمي شود  
براي شخص مومن در قرآن نشانه هایي ذكر شده كه از آن جمله مي توان به تواضع و فروتني ، عفو و گذشت ، امانت داري و پاكدامني اشاره كرد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید