آزادي به معناي قدرت انتخاب داشتن است و انسان تنها موجودي است كه مي تواند براي كارهاي خود آزادانه تصميم بگيرد ، ازاين جهت اسلام هر فرد را مسئول اعمال خويش می داند
در اسلام آزادي انسانها ارزش زيادي دارد و كسي نمي تواند بدون دليل آن را از ديگران صلب كرده یا کسی را مجبور به انجام كاري نمايد
از نظر اسلام همه انسانها آزاد آفريده شده اند و كسي حق خريد و فروش دیگری را ندارد هر چند اسلام در زماني ظهور پيدا كرد كه برده داري رواج زيادي داشت اما كوشيد با احكام خود به شيوه هاي مختلف به آزادي انسانها كمك نمايد
در اسلام هر فرد حق انتخاب دين خود را دارند ولي در زمان حكومت اسلامي اين انتخاب نبايد به فضاي اسلامي حاكم بر جامعه لطمه وارد كند
از نظر اسلام اگر فردي به طور مخفيانه گناه كند كسي نبايد آن را فاش نمايد و اين كار جرم است ولي انجام گناهانی ( مانند شرابخواري و بي حجابي ) به صورت علني به طوري كه باعث تشويق افراد به گناه يا باعث آزار آنها ( مانند روزه خواري در ماه رمضان ) شود ممنوع است
كساني كه مسلمان نيستند مي توانند در جامعه اسلامي آزادانه زندگي كنند و اعمال مذهبي خود را به جا بياورند اما بايد به احكام و قوانين اجتماعي مانند مسلمانان پايبند باشند
اگر كسي كه پدر و مادر يايكي از آنها مسلمان باشند ، از اسلام بيرون برود گناه كرده ولي مجازاتي براي او نيست ولي نبايد اين كار خود را آشكار كند و بر ضد اسلام تبليغ نمايد اگر چنين كرد با در نظر گرفتن شرايطي مجازات مي شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید