عقل يكي از بزرگترين نعمت هاي خداوند است
عقل وسيله شناخت خوب از بد ، خوب از خوبتر و بد از بدتر است
انسان به واسطه عقل خود از سایر موجودات شناخته مي شود
عقل وسیله ای برای شناخت خود ، خداوند و مردم است
طبق آموزه های اسلامي تنها کسانی که از عقل خود بدرستي استفاده می کنند عاقلند و به هرکسی به صرف داشتن عقل عاقل نمی گویند
خداوند در قرآن از مردم می خواهد كه از عقل خود براي شناخت و قضاوت در كارها استفاده كنند
يكي از موارد استفاده از عقل عبرت گرفتن و درس آموزي از تجربيات ديگران و اتفاقات گذشته است
از طرفی عقل با همه تواناییهای خود از درك امور ماورای خود عاجز است مثلا نمي تواند تصور درستی از مرگ و جهان پس از مرگ یا بهشت و جهنم داشته باشد عقل قادر به درك بسياري از امور كمّي مانند مفهوم بی نهایت هم نيست  
از نظراسلام عقل بوسيله ايمان رشد می کند و عقل و ایمان كامل كننده یکدیگرند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید