آقاي سني! دوستان تو مي‌گويند اگر ميان علي عليه السلام و عمر اختلافي بوده است،‌چرا علي، فرزند خود را عمر نام نهاد؟
شما ازعلي چه ساخته‌ايد؟ علي كسي است كه فرزندانش را به نام قاتل همسرش نام گذاري مي‌كند؟ اگر واقعا، عمر قاتل فاطمه بود، آيا علي نام فرزندش را عمر مي‌گذاشت؟
آقاي سني! گمان مي‌كنم توفكرمي‌كني كه اسم عمر فقط مخصوص خليفه دوم بوده است!!
آيا مي‌داني كه نام «عمر»،‌از نام‌هاي متعارف آن روزگار بوده است. آيا خبر داري كه 21 نفر ازياران پيامبر، نامشان عمر بوده است؟


***
«ابوجهل»را مي‌شناسي؟ همان كسي كه براي نابودي اسلام تلاش زيادي نمود، همان كه سميه و ياسر را شكنجه داد و آنان را شهيد كرد. همان كه بارها و بارها پيامبر را اذيت و آزار نمود.
حتما مي‌داني نام اصلي «ابوجهل»، «عمرو» بود. اكنون وقتي من تاريخ را مي‌خوانم مي‌بينم كه امام سجاد عليه السلام نام يكي از فرزندان خود را «عمرو» نهاده است!
آيا هيچ انسان عاقلي احتمال مي‌دهد كه امام سجاد عليه السلام به خاطر علاقه‌اي كه به ابوجهل داشت، نام اصلي ابوجهل را براي فرزند خود انتخاب كرد؟
نام «عمرو» يكي از نام‌هاي متعارف آن زمان بود،‌براي همين امام سجاد عليه السلام اين نام را براي فرزند خود انتخاب نمود، همانگونه كه «عمر» نام متعارف آن روزگاربود.
بگذارمطلب ديگري براي تو بگويم:
هر مسلمان آزاده‌اي از يزيد، قاتل حسين عليه السلام نفرت دارد، يزيد كه جنايات زيادي انجام داد و فرزند پيامبر را مظلومانه به شهادت رساند.
وقتي تاريخ را مي‌خواني مي‌بيني كه نام حدود ده نفر ازياران امام سجاد و امام باقر عليه السلام يزيد بوده است!
آيا مي‌خواهي نام بعضي از آنها را براي تو بگويم: يزيد بن عبدالملك، يزيد بن صانع، يزيدكُناسي و...
جالب است كه نام يكي از ياران امام باقرعليه السلام،‌شمر بوده است! تو كه مي‌داني اين شمر بود كه سر از بدن حسين عليه السلام جدا نمود.
آيا مي‌توان گفت كه اين نام گذاري‌ها به علت محبوبيت يزيد و شمر درميان شيعيان بوده است؟
كدام انسان عاقل اين را مي‌پذيرد.
علت اين نام‌گذاري‌ها چه بوده است؟ چرا نام تعدادي از ياران ونزديكان امام باقر و امام صادق عليه السلام يزيد بوده است؟
آري! در آن روزگار نام يزيد، نام متعارفي بود و هرگز اين نامگذاري به علت محبوبيت يزيد نبوده است،‌نام عمر هم متعارف در فرهنگ عرب بوده است و اگرعلي عليه السلام نام فرزند خود را عمر مي‌گذارد، نشانه دوستي با عمرنبوده است.


***
درباره استاد ذَهَبي برايت سخن گفتم، او از دانشمندان اهل سنت است و درزمينه علوم مختلف بيش از صد كتاب نوشته است،‌اكنون من در حضوراو هستم، مي‌خواهم از او سوال بنمايم:
- استاد ذَهَبي! آيا شما مي‌دانيد چرا علي عليه السلام نام يكي از فرزندان خود را عمرنهاد؟
- چه كسي مي‌گويد علي نام فرزند خود را عمر نهاد؟
- يعني نام هيچ‌كدام از فرزندان علي، عمر نبوده است؟
- من كي اين حرف را زدم؟
راستش را بخواهيد من كمي گيج مي‌شوم، استاد مي‌گويد علي عليه السلام نام فرزند خود را عمر نگذاشته است، و ازطرف ديگر مي‌گويد عمربن علي دركربلا شهيد شده است؟
وقتي استاد ذهبي متوجه تعجب من مي‌شود،‌چنين مي‌گويد:
- آخر وقتي شما تاريخ را بادقت نمي‌خوانيد، به اين مشكلات برخورد مي‌كنيد، من نمي‌دانم چرا اين قدر شما به تاريخ بي‌توجه شده‌ايد؟
- حق با شماست ، استاد!
- گوش كن! درزمان خلافت عمر، خداوند به علي فرزند پسري داد، وقتي عمر از ماجرا باخبر شد، تصميم گرفت تا خودش نامي براي آن فرزند انتخاب كند، اينجا بود كه عمر نام خودش رابرروي آن پسرگذاشت.
- عجب! يعني خود عمر اين نام براي او انتخاب كرد؟
- بله!
از استاد تشكرمي‌كنم كه مرا از اين ماجرا مطلع كرد،‌با او خداحافظي مي‌كنم.
با توهستم! اي كسي كه مي‌گفتي چرا علي،‌نام عمر را برروي پسرخود گذاشته است!كجايي؟ آيا سخن استاد ذهبي را شنيدي؟ اين عمر بود كه اين نام را برروي فرزند علي عليه السلام گذاشت.
تو چرا بدون اين‌كه تاريخ را بخواني، سخن مي‌گويي؟
البته تو مي‌تواني كتاب علامه بَلاذُري را هم بخواني، او هم ازاهل سنت است. او دركتاب خود مي‌نويسند:
«عمر، نام فرزند علي را همنام خود قرارداد.»
تومي‌گويي: نام يكي از فرزندان علي، ابوبكر است،‌چرا علي اين نام را براي فرزند خود انتخاب نمود؟ اين پسرعلي دركربلا شهيد شد،‌اين نام درفهرست شهداي كربلا آمده است:«ابوبكر بن علي».
وقتي اين سوال تو را مي‌شنوم، تعجب مي‌كنم،‌تعجب من اين است كه تو اين قدر با فرهنگ عرب بيگانه هستي!
برادر! ابوبكر، «نام» نيست، بلكه«كنيه» است!
«نام» و «كنيه» باهم فرق دارند. «نام» ، اسم اصلي شخص است كه موقع ولادت برفرد مي‌گذارند، اما«كنيه» چيزي شبيه لقب است، كنيه را معمولا خود فرد انتخاب مي‌كند.
يك مثال بزنم: نام پيامبر ما، محمد صلي الله عليه و آله و سلم است، پيامبر هنوز به پيامبري مبعوث نشده بود كه خدا به او پسري داد، پيامبر نام او را قاسم نهاد(البته اين پسر بعد از چند سال ازدنيارفت). پيامبر، بعد ازتولد قاسم،‌براي خودش كنيه «ابوالقاسم» را انتخاب نمود،‌«ابوالقاسم» يعني پدر قاسم!
تومي‌گويي كه علي نام پسرش را ابوبكر گذاشت،‌عزيزم! اصلا«ابوبكر» نام نيست، كنيه است،‌يعني «پدربكر».
آري! ابوبكر، كنيه است،‌نام اصلي خليفه اول، «عتيق» بوده است، كنيه او «ابوبكر» بوده است!
خدا به علي عليه السلام پسري داد،‌علي عليه السلام نام او را عبدالله گذاشت، اين پسربعدها براي خود،‌كنيه «ابوبكر» را انتخاب كرد.
آقاي سني! من دوست دارم قدري بيشتر مطالعه كني، ابوالفرج اصفهاني كه از دانشمندان اهل سنت است،‌ چنين مي‌نويسد:«عبدالله بن علي دركربلا كشته شد».
او نام اين شهيد كربلا را مي‌برد، آري! كنيه او، ابوبكر بود،‌اما اين كنيه را علي عليه السلام انتخاب نكرد.


***
توبه سخن خويش ادامه مي‌دهي و مي‌گويي: نام يكي از پسران علي، عثمان است،‌چرا علي اين نام را براي فرزند خود انتخاب نمود؟
تو فكر مي‌كني كه درآن روزگار ، فقط خليفه سوم،‌اسمش،‌عثمان بوده است؟ آقاي سني! من دوست دارم كه تو بيشتر اهل مطالعه باشي. اسم خليفه سوم، عثمان بن عفان است.‌(يعني عثمان پسر عفان).
ما يك عثمان ديگري هم داريم، اسم او عثمان بن مَظعون است.(يعني عثمان پسرمظعون).
تو چقدر اين عثمان بن مظعون را مي‌شناسي؟
او يكي از ياران باوفاي پيامبر بود و براي اسلام زحمت زيادي كشيد، در ماجراي جنگ خندق، اويكي از سربازان سپاه اسلام بود، دشمنان اسلام درآن جنگ،‌تيري به او زدند. اومجروح شد و بعد ازمدتي به شهادت رسيد.
آيا شنيده‌اي كه علي عليه السلام به اوعلاقه زيادي داشت.
چندسال بعد ازشهادت عثمان بن معظون،‌خدا به علي عليه السلام پسري داد،‌علي عليه السلام نام او را عثمان نهاد و فرمود: «من نام اين فرزندم به ياد برادرم عثمان بن معظون، عثمان مي‌نامم.»
اين سخن علي عليه السلام را به خاطر بسپار و هرگز آن را فراموش نكن! علي عليه السلا م آنقدر به عثمان بن معظون علاقه داشت كه او را برادرخود معرفي مي‌كند.


***
آيا مي‌داني كه 26 نفر ازياران پيامبر،‌نام آن‌ها عثمان بوده است؟ 21 نفر از اصحاب پيامبر،‌نامشان «عمر» بوده است و سه نفر از ياران پيامبر هم كنيه آن‌ها «ابوبكر» بوده است؟

منبع : کتاب روشنی مهتاب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید