عيسی - علي نبینا و آله و علیه ‏السلام - به حواريون گفت :
" من خواهش و حاجتی دارم ، اگر قول می‏دهيد آن را بر آوريد بگويم " .

حواريون گفتند : " هر چه امر كنی‏ اطاعت می‏كنيم " .

عيسی از جا حركت كرد و پاهای يكايك آنها را شست . حواريين در خود احساس ناراحتی می‏كردند ، ولی چون قول داده بودند خواهش عيسی را بپذيرند ، تسليم شدند . و عيسی پای همه را شست . همين كه كار به انجام رسيد ، حواريون گفتند :

" تو معلم ما هستی ، شايسته اين بود كه ما پای تو را می ‏شستيم نه تو پای ما را " .

عيسی فرمود : " اين كار را كردم برای اينكه به شما بفهمانم كه از همه‏ مردم سزاوارتر به اينكه خدمت مردم را به عهده بگيرد " عالم " است . اين كار را كردم‏ تا تواضع كرده باشم ، و شما درس تواضع را فرا گيريد ، و بعد از من كه‏ عهده ‏دار تعليم و ارشاد مردم می‏شويد ، راه و روش خود را تواضع و خدمت‏ خلق قرار دهيد . اساسا حكمت در زمينه تواضع رشد می‏كند نه در زمينه تكبر ، همان گونه كه گياه در ز مين نرم دشت می‏رويد نه در زمين سخت كوهستان‏

وسائل الشیعه  ، جلد ۲ صفحه . ۴۵۷

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید