سوال

با توجه به اینکه علما معصوم نیستند چرا ما باید از آنها تقلید کنیم ؟ چون احتمال دارد در فتوایی که میدهند اشتباه کنند

 

پاسخ

سوال بسیار دقیق و موشکافانه ای است برای رعایت ایجاز پاسخ را در ۷ بخش خدمتتان عرض می کنم

 

۱-  انسان برای انجام کارهایش دو راه بیشتر ندارد

۱- به آنچه که خودش می داند عمل کند
۲- از کسی که میداند بپرسد

مثلا وقتی ماشین شما خراب میشود یا شما خودتان متخصص هستید و آن را درست می کنید و یا متخصص نیستید و آن را پیش یک مکانیک می برید البته میتوانید دیگر ماشین سوار نشوید که قضیه اش فرق می کند
در امور دینی هم همینطور است اگر شما مسلمانید و میخواهید مسلمان بمانید در مسائل اسلامی یا خودتان درس خوانده اید و متخصص هستید و بنا به آنچه میدانید عمل می کنید یا مسائلتان را از یک متخصص می پرسید

 

۲- همه می دانیم که هیچ یک از افرادی که ما به عنوان متخصص به آنها مراجعه می کنیم معصوم نیستند چه مکانیک ، چه دکتر ، چه مهندس ، چه مرجع نقلید و . . . اما آیا معصوم نبودن این افراد میتواند دلیلی برای مراجعه نکردن به آنها باشد، فقط به این خاطر که ممکن است آنها خطا کنند ؟
چه بسیار مکانیک هایی که ماشین را اشتباه تعمیر کرده اند 
چه بسیار مهندسینی که به خاطر اشتباهشان ساختمان فرو ریخته
و چه بسیار پزشکانی که نسخه اشتباه پیچیده اند و مریض جان باخته 
و همه اینها - به قول شما - به خاطر معصوم نبودن آنهاست

اما می بینید که همه این مشاغل هر روز سرشان شلوغتر میشود و هیچ کس به خاطر این خطاها از رفتن پیش آنها خودداری نمی کند این در حالی استکه اخبارِ اشتباهاتشان هر روز از رسانه های جمعی پخش میشود
همین چند روز پیش در تلوزیون اعلام کردند که پزشکی به جای پای چپ بیمار پای راست او را عمل کرده و اتفاقا مریض - به دلیلی که اعلام نشد - زیر عمل جان داده
آیا با شنیدن این خبر و اخباری نظیر این مردم دیگر دکتر نمی روند ؟!

 

۳- اگر شما به متخصصی به خاطر معصوم نبودنش مراجعه نکنید زندگیتان معطل می ماند ! آیا متخصص معصوم هم سراغ دارید ؟
اگر در مورد یکی از مسائل دینی سوالی پیش آمد از کدام معصوم می پرسید ؟ آیا راهی دیگری غیر از مراجعه به مجتهد غیر معصوم سراغ دارید ؟

 

۴- ممکن الخطا بودن مساوی با خطار کار بودن نیست
احتمال دارد که شما روزی دزدی کنید اما آیا این به این معناست که شما دزد هستید ؟
به علاوه این طور نیست که اگر شما از کسی تقلید کردید آن مجتهد در همه فتواهای خود اشتباه کند بلکه به این معناست که در او احتمال خطا وجود دارد که البته درصد فتواهای درست بسیار بیشتر از آن است که بهانه ای برای مراجعه نکردن باشد
گذشته از این شما از کجا میدانید که او در دادن کدام فتوا اشتباه کرده ؟ آیا نمونه یا نمونه هایی سراغ دارید که چنین خطایی صورت گرفته باشد ؟

 

۵- اگر خودتان هم متخصص شوید باز احتمال خطا در خود شما هم وجود دارد پس بنا به آنچه مطرح کرده اید به چیزی که خودتان هم میدانید نمیتوانید عمل کنید چون ممکن است مسئله ای را اشتباه فهمیده باشید و خطا کنید

 

۶- کسی نگفته که شما در همه امور زندگیتان از مجتهد تقلید کنید بلکه تقلید شما فقط در فروع دین است و بس

 

۷- عمل شما به رساله یک مرجع تقلید برای شما در روز قیامت کفایت خواهد کرد و اگر هم مجتهد فتوای اشتباهی صادر کند به گردن خود اوست نه شما

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید