سؤال

چرا شیعه به فرقه ها و گروههای زیادی تقسیم می شوند، و به شدت با یكدیگر مخالف هستند، و هر فرقه ای، فرقۀ دیگر را كافر می داند؟
پاسخ
شیعه معتقد است باید از آن چه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از طریق وحی قرآنی و یا گفتار و رفتار خود بیان كرده، پیروی كند و هیچ یك از آن ها را انكار ننماید، و رهبری را پس از رسول خدا از آن علی بداند. این تعریف شیعه است، حالا اگر فردی یا گروهی، خاتمیت پیامبر را انكار كند و مدعی نبوت شود یا یكی از ضروریات اسلام را انكار كند، نه تنها شیعه نیست بلكه مسلمان هم نیست.
برخی از فرقه هایی كه سوال کننده نام برده مانند بابی و بهائی، از اسلام خارج هستند و اصلاً از نظر شیعه، یك حزب و مسلكند، نه یك دین و مذهب. و ساختۀ استعمار به شمار می روند.
اگر بنا باشد این نوع مسائل را دربارۀ شیعه تصدیق كنیم، پس باید بگوییم اهل سنت هم به گروههایی تقسیم شده اند و هر یك گروه دیگر را تكفیر می كنند. وهابیان دشمنان اشاعره هستند كه اكثریت اهل سنت را تشكیل می دهند. اشاعره معتزله را جزء اهل سنت نمی دانند. سرانجام همگی قادیانی ها را كه آن ها هم مانند بهائیت مدعی نبوت شدند، از اسلام خارج می دانند.
خلاصه امروز بر اثر تبلیغات فراوان احزاب باطل و مكاتب الحادی، گروههایی از فرزندان مسلمانان به مكتب هایی مانند ماتریالیسم، ماركسیسم، فراماسونری، شیطان پرستی، سكولاریسم و لیبرالیسم و... گرایش پیدا كرده اند، آیا می توانیم آن ها را از انشعابات اهل سنت به شمار آوریم؟!

منبع: سایت طلبه پاسخگو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید